• Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an/Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero de 2018
  • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean/Publicación de listas provisionales: 1 de marzo de 2018
  • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte/Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 14 de marzo de 2018
  • Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte/Desistimiento de la solicitud: hasta el 14 de marzo de 2018
  • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an/Publicación de listas definitivas: 22 de marzo de 2018
  • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11an/Publicación listas segundas y terceras opciones: 11 de abril de 2018
  • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte/Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril de 2018

 

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan  2017-2018 ikasturterako eskaerak aurkezteko jarraibideak-

Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 2017-2018, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria

TXOSTEN INFORMATIBOA 18-19

FOLLETO INFORMATIVO 18-19

BULEGOKO ORDUTEGIA/HORARIO DE SECRETARIA

OOG-ren-puntuak/Puntuacion del OMR

ZONA-4 ODON DE APRAIZ