Ekainean argitaratutako azken Kuxkuxean / Último Kuxkuxean publicado en junio.

Azalpen txiki bat: hemen duzue ikastolako 25.urteurrena ospatzeko argitaratutako aldizkaria. Aipatzeko da logotipoak eta koloreek daukaten protagonismo handia:

· -Hasieran, berdez,atzera begira (ikasle, irakasle,guraso ohiak…)

· Erdian, bi kolore, gaurkotasuna

· Azkenik,  hiru koloreek lagotipoa osatzen dute etorkizuna isladatuz.

Una pequeña explicación: ésta es la revista que se ha publicado para celebrar el 25 aniversario de la ikastola. Es de mencionar la importancia que tienen tanto el logotipo como los colores:

· Al principio, verde, mirando al pasado

· En el centro, dos colores, el hoy.

· Al final, los tres colores que lo completan, mirando al futuro con ilusión